Anneli & Fredrik

10 juni 2006

[Historia] [Legender] [Föremål] [Byggnader]

Rockelstad

Middagen, festen och brunchen på söndagen kommer att vara på Rockelstad

Historia

Rockelstad ligger vid samma sjö som Helgesta kyrka (sjön Båven) och är ett gods med en historia som går att följa ända tillbaka till 1300-talet när biskop Tord köper det som då hette Rocklista by med tillhörande mark av prästen i Forssa. Då det var viktigt att godset var bebyggt så som det anstod en biskop börjar biskop Tord omgående bygga nya hus med källarvalv i tegel.

Bild på RockelstadUnder tidigt 1500-tal övergår ägandet till kronan vid Gustav Vasas reduktion av kyrkojorden och så småningom (1579) så överlåts Rockelstad av Hertig Karl till generalfältkvartermästaren Hans Stuart, en lycksökare som tillhörde en gren av det skotska kungahuset och som gjorde karriär under Gustavs Wasas krigiska söners regeringar.

Efter Hans Stuarts död ärver hans son David Stuart godset. På den tiden hade en adelsman rätt att låta ett av sina gods bli platsen för familjens säte. Ett sådant säteri var skattebefriat, men gården måste bebyggas och underhållas i enlighet med kronans krav för att förvärva denna rättighet. David river därför den gamla medeltida mangårdsbyggnaden och låter därefter (1642) bygga en ny som sannolikt utgör stommen till det nuvarande slottet.

Rockelstad har en lång och dokumenterad historia fram till 1800-talet men det mest intressanta är sannolikt det som händer under 1900-talet.

1899 köper Greve Carl Gustaf von Rosen Rockelstad. Redan samma år blir emellertid slottet Örbyhus i Uppland till salu och Greven köper detta för sin egen och äldste sonens räkning. Då Rockelstad blir ledigt så överlåter han det på yngste sonen Eric (då 21 år). Eric har stora planer för godset och lyckligtvis även en hel del pengar och beslutar att fullfölja en tidigare ägares storslagna planer att göra godset till ett 1500-talsslott i miniatyr (som det är än idag)

Eric är en äventyrare och startar 1911 en expedition rakt genom Afrika (från söder till norr) i hopp om att hitta ännu inte upptäckta folkstammar och artefakter. Resan tar över ett år men är lyckosam. Under resan hittar man en folkstam, Batwafolket, ett träskfolk i det inre Kongo. Den stora hallen på Rockelstad arrangeras som ett etnografiskt museum fyllt med allt från afrikanska troféer och krympta pygméhuvuden till sydamerikanska indianföremål från andra resor. Det blir ett populärt resmål bland kunskapstörstande och enligt familjen von Rosen besöks Rockelstad av över 100000 gäster under mellankrigstiden.

Eric är mycket intresserad av flyg och 1920, mycket tack vare såväl slump som eget intresse, stöter han ihop med den fd tyska stridspiloten med namn Herman Göring (som var den enda som var modig nog att flyga Eric i snöstorm från Stockholm till Rockelstad).

Väl inne på Rockelstad kom Erics svägerska, Carin von Kantzow, ner för trappan för att hälsa på gästen. Göring och Carin blev förälskade (och orsakade en skandal i societeten då Carin redan var gift och hade barn) och några månader senare flyttade de till München. 1922 träffar Göring Adolf Hitler på ett Nazi-möte och som den krigshjälte han är får han en spikrak karriär hos Nazisterna och blir så småningom chef för det tyska flygvapnet, Luftwaffe. Carin dör av hjärtsvikt redan 1931 men under 30-talet besöker Göring sin ingifta släkt på Rockelstad regelbundet.

Nutid

1973 köper de nuvarande ägarna, Helene and Christer von Post, Rockelstad. Många liknande herresäten blev vid den tiden offer för tidsandan som förespråkade att man jämnade dem vid marken eller "moderniserade dem" med korkmattor och plastfärg. Lyckligtvis tilltalades familjen von Post av tanken att bevara de gamla byggnaderna och de har försökt renovera Rockelstad så att det ska kännas både genuint och äkta. Idag bor familjen i huvudbyggnaden medan övriga byggnader används vid fester och konferenser. Sommartid hyrs de ut till semesterboende.

Koppling till brudparet

Granne med Rockelstad ligger gården Oppeby där brudgummens far (och farfar) är född och uppväxt. Oppeby drivs idag av brudgummens farbror, Magnus Henriksson.

English